عنوان برتری غرفه دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوریغرفه دانشگاه علم و صنعت ایران در بیست و چهارمین نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن با کسب امتیاز عالی، غرفه برتر و منتخب بازار شناخته شده است.

به گزارش ایسنا، لوح اهدا شده از سوی دکتر محمدحسین بهشتی، دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دکتر حاتم‌زاده، دبیر بیست و چهارمین نمایشگاه آثار عبدالله پژوهش، فناوری و فن‌بازار به دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر منصور انبیاء
رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران

با پاسداشت سال به «مهار تورم و رشد تولید» و در عین حال قدرشناسی از همراهی ارزشمند مجموعه در بیست و چهارمین نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن بازار ۲۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ که اقدامی در ارائه توانمندی سرمایه های انسانی کشور در توسعه دانش بنیان است. ؛ برای ارزیابی انجام شده، غرفه آن مؤسسه موفق به کسب امتیاز عالی می شود و در جمع غرفه های برتر و منتخب قرار می گیرد. ضمناً مشخص کنید و تبریک این موفقیت و با آرزوی نقش‌آفرینی بیشتر، این لوح پاسداشت تقدیر و تأیید کسب جایزه می‌شود.»

انتهای پیاممنبع

بخوان  «دارپا» بدون قطعات متحرک می‌سازد