عکس جدید “جیمز وب” از یک ساعت شنی در آسمان

در گردن این ساعت شنی، آغاز یک ستاره جدید پنهان است. ابرهای غبار و گاز در این منطقه فقط در نور فروسرخ قابل مشاهده هستند. طول موج‌های فروسرخ، همان طول موج‌هایی هستند که تلسکوپی فضای جیمز وب در آنها تخصص دارد.

“تلسکوپ فضای جیمز وب” در جدیدترین عکس خود، یک ساعت شنی را در آسمان نشان می دهد که آغاز یک ستاره را به تصویر می کشد.

انتهای پیاممنبع عکس جدید "جیمز وب" از یک ساعت شنی در آسمان

در این تصویر، ابری چندرنگ به شکل ساعت شنی دیده می‌شود که در پس‌زمینه سیاه و پرستاره فضای قرار گرفته است. این ابر غبار و گاز با نور یک پیش‌استاره روشن می‌شود که ستاره‌ای در آغاز مراحل شکل‌گیری است. حباب بالاترین ساعت شنی، نارنجی است و حباب پایینی، از رنگ سفید تا آبی تیره دیده می شود.

خط تاریکی که در مرکز ساعت شنی دیده می‌شود، لبه‌ای از یک قرص پیش‌سیاره‌ای است که هنگام شکل‌گیری ستاره به درون آن کشیده می‌شود. اندازه آن تقریباً به اندازه منظومه شمسی ما است و احتمال دارد که نهایتاً در سیارات جمع آوری شود و روزنه های را به سوی تاریخ منظومه شمسی باز کند.

این دو حباب با هم مانند بال‌های پروانه‌ای هستند که ۹۰ درجه به طرفین چرخیده‌اند. از حباب‌های بالا و پایینی رشته‌های رنگی بلند و موزونی امتداد یافته‌اند که شبیه به آتش سوزان هستند. در مرکز ساعت شنی، یک خط مرزی کوچک و تیره وجود دارد. این خط، لبه‌ای از یک قرص پیش‌سیاره‌ای است. قرص پیش‌سیاره‌ای، قرصی از مواد است که هنگام شکل‌گیری ستاره به درون آن کشیده می‌شود.

بخوان  بالن مخابراتی در مرز مهران برای ارائه اینترنت رایگان

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا وب، «تلسکوپ فضایی جیمز وب» (JWST) ناسا، ویژگی‌های پنهان یک پیش‌ستاره را در ابر تاریک موسوم «L1527» در مورد آغاز یک ستاره جدید می‌کند. این ابرهای فروزان فقط در نور فروسرخ قابل مشاهده هستند و همین موضوع هستند، آنها را به یک هدف ایده‌آل برای “دوربین مادون قرمز نزدیک” (NIRCam) جیمز وب تبدیل می‌کند.

این پیش‌استاره، یک گاز داغ و پف‌کرده است که تنها کسری از جرم خورشید ما به شماره می‌رود. همان طور که پیش‌استاره، مواد را به داخل می‌کشد، آن را فشرده و داغ‌تر می‌شود. در نهایت، همشی‌های آغاز می‌جویند و یک ستاره به وجود می‌آید.

نور پیش‌ستاره، حفره‌هایی را در غبار و گاز بالا و زیر قرص آن را مشخص می‌کند. برای درک این موضوع، چراغ‌قوه‌هایی را می‌بینید که در جهت مخالف هستند و هر کدام یک مخروط از نور را می‌تابانند. نواحی آبی‌رنگ، نشان‌دهنده نازک‌ترین غبار هستند. این در حالی است که رنگ نارنجی، لایه‌های ضخیم‌تری از غبار را نشان می‌دهد.