قد انسانها در ایتالیا از دوران روم باستان تغییر نکرده است

این مطالعه که به تازگی در مجله Scientific Reports منتشر شده است، نشان داد زنانی که در دوره‌های مختلف متفاوت هستند، اما در طول زمان تغییری نکرده است.

سده های میانی پایانی یا قرون وسطی یا قرون وسطای متاخر، دوره‌های از تاریخ است که به طور کلی سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی را شامل می‌شود. کاربرد این عبارت به منظور ارائه گروه‌بندی کرانه‌دارتری از پیشامدها، شخصیت‌ها و موقعیت‌ها به گونه‌ای از دسته‌بندی سنتی و کلی «قرون وسطی» به وجود آمده است.

سده های میانی آغازین یا قرون وسطای آغازین دوره‌ای از تاریخ اروپا بوده است که از سده پنجم تا دهم میلادی به طول انجام شده است. این دوره در پی افول امپراتوری روم غربی در آغاز سده های میانی آغاز شد و به سده های میانی میانه (۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ میلادی) ختم شد. در این هنگام، روند کاهش جمعیت، به ویژه در مراکز شهری، کم شدن دادوستد و افزایش مهاجرت‌ها که پیش از آن شکل گرفته بودند، ادامه پیدا کرد.

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مطالعه آنها نمونه به فردی از ثابت ماندن قد و قامت در یک جامعه در طول هزاره است.

انتهای پیاممنبع

قد ثابت مانده است

پژوهشگران کردند که قد مردان را در این بقایا بین ۱۵۲ تا ۱۹۵.۴ سانتی‌متر با میانگین ۱۶۸.۵ سانتی‌متر تغییر دادند و قد زن‌ها بین ۱۴۳.۵ تا ۱۷۷ بودند. در نهایت میزان قد آقایان و بانوان در طول دوره‌های مختلف ثابت است و تفاوت قابل توجهی بین دوره‌ها وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل و تحلیل بقایای اسکلت ۵۴۹ نفر در شهر میلان ایتالیا که نزدیک به ۲۰۰۰ سال قدمت دارند، نشان می دهد که انسان ها در این منطقه از دوران روم باستان تغییری نکرده اند.

بخوان  میزان خواب در اواسط بزرگی کمتر است

بقایای ۵۴۹ مرد و زن که در شهر میلان دفن شده بودند با قدمتی نزدیک به ۲۰۰۰ سال، توسط میرکو ماتیا و همکارانش از دانشگاه میلان مورد بررسی قرار گرفت.

این دوره با تاریک نیز به عنوان خوانده می شود. عناوینی که کاهش فعالیت‌های ادبی و فرهنگی آن دوره به ویژه شمال غربی اروپا را به خوبی در توصیف می‌کند. با این حال امپراتوری روم شرقی یا امپراتوری بیزانس، به حیات خود ادامه داد و در سده هفتم خلافت‌های اسلامی به فتح بخش‌هایی از متصرفات پیشین امپراتوری روم پرداختند.

نویسندگان این مطالعه بر این باورند که شرایط زندگی تا حدودی بهتر در شهر میلان نسبت به مکان‌های دیگر می‌تواند دلیلی برای روند ثابت طول قامت در طول زمان‌ها باشد.

دوران رومستان، قرون وسطای آغازین، قرون وسطای متأخر، عصر مدرن و عصری از جمله دوران‌هایی بودند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به بقایای کشف شده در مقبره‌ها و اطلاعات تاریخی مربوط به محل دفن مشخص می‌شود که این بقایای مربوط به افراد کم‌برخوردار است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، تحلیل تجزیه و تحلیل بقایای بیش از 500 نفر که از عصر روم تا قرن بیستم در این شهر دفن شده‌اند، حدود قد مردم در میلان ایتالیا در 2000 سال گذشته باقی مانده است.

آنها تأکید می‌کنند که سوابق نشان می‌دهد که این منطقه از نظر منابع طبیعی و غذایی غنی بوده است و دیوارهای شهر در برابر مصارف احتمالی محافظتی ایجاد کرده است.