ماهواره کوچک ناسا برای رسیدن به ماه با مشکل مواجه شد

ناسا روز سه شنبه در ماموریت رسیدن به ماه ناگهان ارتباطش را با یکی از ماهواره هایش از دست داد. این سازمان در بیانیه‌ای گفت: «تیم فضاپیما در حال حاضر در تلاش برای درک علت و برقراری مجدد تماس است.»

بیشتر بخوانید
منبع

گفتنی است؛ این سازمان هنوز به دنبال کشف علت این قطع ارتباط بوده اما به نتیجه مناسبی نرسیده است. اهمیت این ماهواره به این دلیل است که اگر ارتباط ناسا با ماهواره مذکور برقرار نشود، کاپستون نمی‌تواند به ماه برسد، زیرا مسیر حرکت آن باید با دقت تنظیم شود.


کاپستون ناسا

کاپستون اولین ماموریت ناسا است که برای اولین بار از سال ۱۹۷۲ انسان را به ماه بازگرداند. کاپستون (مخفف آزمایش عملیات و ناوبری فناوری سیستم موقعیت یاب خودمختار سیسلونار) برای آزمایش پایداری یک مدار بیضی شکل عجیب و غریب به دور ماه پرتاب شد. ناسا قصد دارد اولین عناصر دروازه قمری را در سال ۲۰۲۴ راه اندازی کند.