مراقب باشید – اینها رسما خطرناک ترین نرم افزارهای خلاقانه برای جستجو هستندتحقیقات جدید نشان می دهد که سازندگان محتوا هنگام جستجو و دانلود نرم افزارهای خلاقانه خود را در معرض خطر قرار می دهند.

گزارشی از Surfshark با همکاری دانشگاه مریلند، نتایج جستجوی گوگل را مورد مطالعه قرار داد تا مشخص کند کدام نرم افزار – به قول خودش – “خطرناک ترین برای جستجوی آنلاین” است.منبع