مراقب باشید – Google Docs اکنون می‌تواند هر کلمه‌ای را که در تماس ویدیویی گفتید ضبط کندبه‌دلیل به‌روزرسانی جدید Google Docs، تشخیص اینکه آخرین ارائه‌تان دقیقاً کجا از ریل خارج شد، به زودی بسیار آسان‌تر می‌شود.

این شرکت فاش کرده است که کاربران واژه‌پردازش اکنون می‌توانند تماس Google Meet را مستقیماً در فایل Google Docs رونویسی کنند، به این معنی که هرگز اطلاعات مورد نیاز خود را از دست نخواهید داد.منبع