من در نهایت قصد دارم از این افزونه های کروم برای صرفه جویی در هزینه در سال 2024 استفاده کنم


بیایید با آن روبرو شویم، این روزها تقریباً همه می توانند از کمی کمک برای پس انداز پول استفاده کنند، با وجود بحران هزینه های زندگی و فشارهای تورمی مختلف که هنوز در سراسر جهان وجود دارد، در کنار سایر عواملی که می تواند امور مالی را با مشکل مواجه کند.

من مطمئناً سکه‌ها را اینجا و آنجا حساب کرده‌ام، اما یکی از زمینه‌هایی که در آن سست شده‌ام، مرور وب است. البته من می‌دانستم که راه‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه با استفاده از برنامه‌های افزودنی برای مرورگر وب انتخابی من – کروم – وجود دارد، اما من نمی‌توانم کاری در مورد آن انجام دهم یا هیچ یک از آن افزونه‌های مفید را نصب کنم.منبع