ویدئو / از کشف سیارک قاتل تا سیارک منحرف

ویدئو / از کشف سیارک قاتل تا سیارک منحرف
مترجم و گوینده: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمیمنبع در این گزارش ویدئویی نگاهی کوتاه به بزرگترین آن‌ها در سال ۲۰۲۲ داشت. از تلسکوپ‌های فضایی جدید و قدرتمند گرفته شده تا جستجو بشر برای گام نهادن بر خاک ماه پس از گذشت نیم قرن و حتی کشف سیارک قاتل.