ویدیو/ اولین سیستم ارتباطی جهان چه بود؟


ویدیو/ اولین سیستم ارتباطی جهان چه بود؟

باستان شناسان می‌گویند اولین سیستم ارتباطی جهان توسط تمدن یونان باستان و در قرن چهارم میلادی ساخته شده است. این سیستم در حقیقت یک نوع تلگراف هیدرولیکی بود که گفته می‌شود پایه فناوری ارتباطی امروزی است. شاید این تکنولوژی ساده به نظر برسد اما اختراع آن را در قرن چهارم باید یک شگفتی بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات دانست.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع

بخوان  اولین تولید شهابی مصنوعی در سال ۲۰۲۵ به وسیله می‌پیوندد