ویدیو/ تماشای بزرگترین میدان‌های مغناطیسی کیهان با نقشه‌های رادیویی


ویدیو/ تماشای بزرگترین میدان‌های مغناطیسی کیهان با نقشه‌های رادیویی

اخترشناسان با ساختن نقشه‌هایی از میدان‌های مغناطیسی پنهان در خوشه‌های کهکشانی، به یافتن منشأ مغناطیس کیهانی نزدیکتر می‌شوند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامیمنبع

بخوان  عنوان برتری غرفه دانشگاه تهران در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری