ویدیو/ رکوردشکنی چین در تولید برق خورشیدی


ویدیو/ رکوردشکنی چین در تولید برق خورشیدی

خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی چین از رکوردشکنی این کشور در تولید برق با انرژی خورشیدی خبر داد. بر اساس این گزارش تولید برق چین از انرژی خورشیدی با افزایش 55.2 درصدی در سال 2023 به ثبت رسیده است.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: نسرین فلاحیانمنبع

بخوان  نیاز رشد و توسعه شبکه فناوری و نوآوری در مازندران