ویدیو/ سفر انسان به ماه یک سال دیگر هم به عقب افتاد


ویدیو/ سفر انسان به ماه یک سال دیگر هم به عقب افتاد

ناسا اعلام کرد که ماموریت به دور ماه با سرنشین «آرتمیس ۲» را با یک سال برآورد و در سال ۲۰۲۵ انجام خواهد داد. بازگرداندن فضانوردان به ماه انجام تا دهه جاری هنوز به کارهای زیادی نیاز دارد که همین شرایط باعث می‌شود که تقریباً یک سال برای هر یک از مأموریت‌های بعدی آرتمیس، بیشتر غافلگیرکننده نباشد. مشکلات زیادی که برای آماده سازی این پرواز وجود دارد، این سوال را ایجاد کرده است که آیا به ماه تا پیش از پایان دهه جاری انجام می شود یا نه؟

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: رها صلاحی مقدممنبع

بخوان  دانش یک گام به ساخت خورشید مصنوعی روی زمین نزدیک شدند