ویدیو/ ماجرای از رفتن بین لایه اوزون چه بود؟


ویدیو/ ماجرای از رفتن بین لایه اوزون چه بود؟

تلسکوپ‌های مستقر در فضا در سال ۲۰۲۲، فواره‌های از فوتون‌های پرانرژی که از میان زمین کیهان به سمت چپ در حرکت بودند، را شناسایی کردند. این رویداد که با «عنوان انفجار پرتو گاما» شناخته می‌شود، به گفته اخترشناسان درخشان‌ترین انفجار پرتو گاما در تمام دوران‌ها بوده است.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع

بخوان  چگونه می‌توان کوه اورست را به اندازه یک اتم فشرده کرد؟!