ویدیو/ گیاهان مانند انسانها می‌خوابند؟


ویدیو/ گیاهان مانند انسانها می‌خوابند؟

رشته‌های گیاهی نوروبیولوژی است که کشف روش‌های گیاهان دارویی نسبت به محیط اطرافشان را می‌کند. متخصصان این رشته به دنبال کشف احتمال خوابیدن گیاهان در بازه‌های زمانی خاص هستند. تصاویر دریافتی از فضا در سال 2019 به تحقیقات جالبی ارائه می شود که چگونه گیاهان نزدیک «سوپریور» در ایالات متحده، در زمان «بیدارشدن» پرصبح، فعالیت های خود را افزایش می دهند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع

بخوان  چین ماهواره ZhongXing-1E را به فضا پرتاب کرد