پیاده‌روی در ایستگاه فضایی به پایان رسید

این روند، بخشی از یک مجموعه پیاده‌روی‌های فضایی برای تقویت کانال‌های برق ایستگاه فضای بین‌المللی با کمک آرایه‌های خورشیدی iROSAs است. چهار iROSA نصب‌شده و دو آرایه دیگر نیز در آینده روی سکوهایی نصب خواهند شد که طی این پیاده‌روی فضایی اعمال می‌شوند.

انتهای پیاممنبع به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، «استیو بوون»(Steve Bowen) فضانورد ناسا و «سلطان النیادی»(Sultan Alneyadi) فضانورد امارات متحده عربی، پیاده‌روی فضای خود را پس از هفت ساعت و یک دقیقه در ساعت 4:12 بعد از ظهر به وقت منطقه شرقی به پایان رساند. رساندند.

پیاده‌روی فضای «استیو بوون» و «سلطان النیادی» که برای نصب آرایه‌های خورشیدی «ایستگاه فضای بین‌المللی» آغاز شد، به پایان رسید.

بوون و النیادی برای نصب آرایه‌های خورشیدی «iROSAs» روی «ایستگاه فضای بین‌المللی» (ISS)، کابل‌ها و عایق‌هایی را روی براکت‌های سمت راست ایستگاه نصب کردند. آن‌ها یک جعبه الکترونیکی مرتبط با آنتن ارتباطی باند S را که تخریب‌شده بود، بردارند و آن را به پیاده‌روی فضای آینده موکول می‌کردند، نشان دادند.

این دویست و شصت و یکمین پیاده‌روی فضایی در پشتیبانی از مونتاژ، ارتقاء و نگهداری فضای بین‌المللی، هشتمین پیاده‌روی فضایی بوون و اولین پیاده‌روی فضای یک فضانورد اماراتی بود.

بوون و النیادی در میانه یک نماینده علمی برنامه ریزی شده به مدت شش ماه هستند که طی آن، در آزمایشگاه گرانش میکروسکوپی زندگی و کار می‌کنند تا دانش علمی را پیش ببرند و فناوری‌های جدید را برای مأموریت‌های اکتشافی انسانی و رباتیک آینده، از جمله ماموریت‌های ماه مانند برنامه انجام دهند. «آرتمیس»(Artemis) ناسا نشان دهنده.

بخوان  دستکش هوشمند دانشمندان ایرانی همه کاره است