کشف جدید پژوهشگران درباره حیات در مریخ

مریخ نورد استقامت در فوریه ۲۰۲۱ روی مریخ فرود آمد. این مریخ نورد پس از گذشت ۲۰۸ روز مریخی و بررسی این سیاره، اکنون شواهد قانع کننده ارائه شده است که نشان می‌دهد، زمانی مولکول‌های علی در دریاچه محل فرود این مریخ نورد (دهانه جیزرو) بسیار بوده است.

این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می‌افتد، زیرا مأموریت نمونه مریخ ناسا و منبع اطلاعاتی اروپا در حال توسعه فناوری مورد نیاز برای بازگشت نمونه‌ها از مریخ به زمین هستند تا بتوانند آنها را تجزیه و تحلیل کنند. آژانس های فضایی انتظار دارند این کار را در مقطعی در دهه ۲۰۳۰ انجام دهند.

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از آی، ماموریت کاوشگر استقامت (Persever) ناسا در مریخ درمان انجام کار شگفت انگیز انجام شده است. این کاوشگر سال گذشته است که دهانه جیزرو (Jezero Crater) در مریخ، زمانی یک دریاچه عظیم بوده است. اکنون، نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که مولکول علی به وفور در این آبها وجود داشته است. طبق گزارش IFLScience یافته‌ها، شواهد قانع‌کننده‌های ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد امکان وجود دارد زمانی در سیاره سرخ وجود داشته باشد.

پژوهشگران گفتند که این ترکیبات می‌توانند به حیات در مریخ تبدیل شوند. با این، آنها باید قبل از هر گونه نتیجه گیری را بیان کنند، نمونه های سنگی مشابه را با جزئیات بیشتر در اینجا روی زمین تجزیه و تحلیل کنند.

دکتر جوزف رازل هالیس از موزه تاریخ طبیعی لندن و یکی از نویسندگان پژوهش جدید در مصاحبه‌های با IFLScience گفت: به نظر می رسد دهانه جیزرو همان چیزی است که ما بر اساس مستندات تصویری آن مشکوک بودیم. این مکان در حدود سه و نیم میلیون سال پیش یک دریاچه بوده است و این برای ما واقعاً هیجان انگیز است، زیرا آب در مریخ در سه سال پیش و تقریباً همزمان با زندگی در زمین، وجود دارد. آیا اکنون سوال این است، آیا آب در مریخ، حاوی بلوکهای سازنده حیات نیز بوده است؟

بخوان  آکواریومی که میفهمد به کدام ماهی نگاه میکند!

پژوهش موزه تاریخ طبیعی لندن به زودی می‌گوید که دهانه جیزرو سیاره سرخ، مملو از مواد آلی بوده است.

در اکتبر سال گذشته، مطالعه‌ای تایید کرد که دهانه جیزرو دریاچه‌ای بزرگ بوده است که حدود 3.7 میلیون سال پیش از رودخانه‌های تغذیه‌ای کوچک بوده است. اکنون، جستجو برای نمونه‌ها ادامه دارد و مریخ‌نورد استقامت و کنجکاوی به اکتشافات هیجان انگیز خود ادامه می‌دهند.

هالیس و دکتر اوا شلر، یافته‌های خود را در مقاله‌ای که مجله Science منتشر می‌کند، ارائه می‌کند. آنها از داده‌های ابزار SHERLOC که روی مریخ نورد استقامت تعبیه شده است، برای تجزیه و تحلیل سنگ‌های دهانه جیزرو و تشخیص فلورسانس ترکیبات آلی خاص استفاده می‌کنند.