Apple Vision Pro 2 دارای نمایشگرهای پیشرفته تر و روشن تر استبا توجه به اینکه اپل ویژن پرو قرار است در هفته های آینده به فروش برسد، ما مشتاقانه منتظر آزمایش صحیح آن هستیم – اما شایعات و افشاگری ها در مورد آنچه اپل ممکن است برای ادامه هدست واقعیت ترکیبی انجام دهد از قبل شروع شده است.

طبق گفته شرکت تحقیقات بازار Omdia (از طریق الک و MacRumors، اپل ویژن پرو 2 در خط تولید نمایشگرهایی است که روشن تر و کارآمدتر از نمونه فعلی هستند. همچنین گزارش شده است که از فناوری پیشرفته تری میکرو OLED استفاده خواهند کرد.منبع