Google با فشار دادن به پذیرش RCS با آخرین به‌روزرسانی پیام‌هاGoogle با افزودن ویژگی‌های سازماندهی جدید و پشتیبانی چندرسانه‌ای در تلاشی جدید برای تقویت پروتکل RCS، برنامه پیام‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند.

RCS (سرویس ارتباط غنی) یک استاندارد ارتباطی است که هدف آن جایگزینی پروتکل قدیمی SMS (خدمات پیام کوتاه) است. استانداردهای مدرن‌تر به «ویژگی‌های متن غنی‌تر»، محتوای با کیفیت بالاتر و رمزگذاری سرتاسر برای امنیت بهتر اجازه می‌دهد. به گفته گوگل (در برگه جدید باز می شود). و این تقریباً چیزی است که کاربران در این به‌روزرسانی دریافت خواهند کرد، اگرچه امنیت برنامه هیچ پیشرفتی را مشاهده نخواهد کرد.

منبع