Google Maps اکنون بیشتر شبیه نقشه های اپل به نظر می رسد – و بسیاری از مردم راضی نیستندGoogle Maps از رنگ‌هایی استفاده می‌کند که برای نشان دادن عناصر مختلف استفاده می‌شود، و بخش قابل توجهی از کاربران عادی آن از این تغییر راضی نیستند.

همانطور که ممکن است دیده باشید، این تغییر در پالت رنگ برای اولین بار در ماه سپتامبر مشاهده شد، اما اکنون به طور گسترده برای کاربران برنامه ناوبری گوگل منتشر شده است.

منبع

بخوان  آیفون می‎تواند هر آهنگی که می‌شنود را به شما معرفی می‌کند