Google Sheets فکر می کند که در نهایت ممکن است به اندازه کافی هوشمند باشد تا مایکروسافت اکسل را سرنگون کند


Google Workspace به‌روزرسانی نرم‌افزار صفحه‌گسترده خود را اعلام کرده است که می‌تواند این ابزار را مفیدتر از همیشه کند.

در نبرد خود برای مقابله با رقیب بزرگ مایکروسافت اکسل، پلتفرم Google Sheets این شرکت از تعدادی به روز رسانی های اخیر بهره برده است تا به کاربران کمک کند اطلاعات بیشتری را دریافت کنند.منبع