اجرای 5 طرح تحقیقاتی علوم شناختی در پژوهشکده فناوری های همگراپژوهشگران و متخصصان پژوهشکده‌های فناوری‌های همگرا در تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی در حوزه علوم شناختی ۵ طرح تحقیقاتی را با حمایت از ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی مدیریت‌جموری با موفقیت انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا، متخصصان و متخصصان پژوهشکده‌های فناوری‌های همگرا در دانشگاه تهران در نشستی با حضور رئیس و کارشناسان این مرکز و مدیران و مراکز تحقیقاتی علوم و فناوری‌های شناختی، اجرای ۵ طرح تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی و تجاری ساخت‌ها برای کمک به تامین نیازهای علمی و علمی. فنی را ارائه کردند.

این طرح های پژوهشی در قالب طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان برای کمک به نیازهای علمی، فنی و تخصصی در حوزه های علوم شناختی در زمینه توسعه وسط مغز و ماشین برای افزایش توانمندی مخاطبان اوتیسم، کاربرد پردازش زبان طبیعی در تشخیص اختلالات بیماری، بررسی و شناسایی بیومارکرهای ثبت اطلاعات مغزی در بیماری وسواس، بررسی تغییرات نوروپلاستیسیتی مغز در حرکت فکری تیام‌اس به کمک‌های مغزی و شبیه‌سازی میدان الکتریکی و مغناطیسی روش‌های حرکت غیرتهاجمی مغز به اجرا گذاشته می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه خدمات و فناوری های شناختی و همچنین ارتقاء و ارتقای دانش علوم شناختی و بهره مندی از پژوهشگران، پژوهشگران و مراکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور از چترهای حمایتی این ستاد در 18 مرحله فراخوانی از طرح های پژوهشی ایجاد می کند. بیش از 400 طرح تحقیقی و تحقیقاتی را تحت پوشش قرار داده است.

از مجموع طرح‌های تحقیقاتی تحت حمایت این ستاد، ۲۰۰ طرح با حمایت از این ستاد به پایان رسیده و همین تعداد طرح‌ها نیز در حال اجرا است.

بخوان  ویندوز 12: ویژگی های جدیدی که می خواهیم ببینیم

به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی ریاستجمهوری، «ساخت انواع دستگاه های تصویربرداری از مغز»، «ثبت پیام های مغزی و حرکتی مغزی» و «ارائه خدمات شناختی» از جمله های اجرای طرح های تحقیقاتی در تولید و ساخت فناوری ها. شناختی در کشور به شماره می‌آید.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای ترویج و ارتقای دانش در حوزه‌های شناختی و فناورانه و پیشبرد اجرای طرح‌های علوم تحقیقاتی، در حضور بیش از ۲ هزار نفر از اساتید، متخصصان و متخصصان در ۱۰۰ مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در استان‌های مختلف مشارکت و مشارکت دارد.

انتهای پیاممنبع