تاثیر پارک علم و فناوری در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش نرخ بازگشت به کشورپارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری محور اجتماعی اصلی همه برنامه‌ها و فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است، گفت: منطقه نوآوری تهران با شعار زندگی پایدار، سبز و هوشمند، جلوه‌ای از رفتار اخلاقی و حرفه‌ای دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و دانشگاه تهران در آستانه دهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیر اجتماعی که اول بهمن ماه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود، گفت: اخلاق حرفه‌ای. اصول و استانداردی است که تعیین کننده رفتار افراد به شمار می رود و از طریق اخلاق حرفه ای می توان به سبک زندگی و تفکر افراد در تمام جنبه های زندگی پی برد.

وی افزود: اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیر اجتماعی دارای ارتباط مستقیم هستند و می‌توان گفت که از اخلاق حرفه‌ای نیاز است اما برای تکمیل این موضوع، باید اخلاق حرفه‌ای در رفتار و بینش افراد نیز ظاهر شود و اخلاق حرفه‌ای را می‌توان در مسئولیت اجتماعی مشاهده کرد. . بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی، آیینه اخلاق حرفه‌ای به شماره می‌رود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه سازمان‌ها در رقابت‌های گوناگون و با فعالیت‌های متفاوت بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیر اجتماعی، موفق نخواهند شد. اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیمی که از میان اجزای یک جامعه و منابع یک کشور و سازمان‌ها وجود دارد، این انتظار می‌رود که سازمان‌های یک سازمان به موارد مثبتی مانند حفظ محیط زیست، کاهش مصرف، رفع فقر و…. بیانجامد.

بخوان  ایران و تاجیکستان شرکت دانش بنیان مشترک تاسیس می‌کنند

دکتر اسدی، یکی از مسائل اساسی جوامع بشری در دنیای امروز را موضوع اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی خواند و افزود: رشد پرشتاب علم و فناوری به این موضوعات اضافه شده است. پارک علم و فناوری دانشگاه در یکی از مهمترین نهادهای کشور و پیشتاز در حمایت از صاحبان ایده، افراد با استعداد، واحدهای فناور و شرکت دانش‌بنیان است و به دلیل ارتباط مستقیم با مخاطبان مختلف از فرد تا تیم‌های فناور و شرکت‌ها و … از دامنه تاثیرگذار است.

وی‌ای‌آفرینی در قالب ایجاد بستری برای خلق ثروت، توجه به محیط زیست، کاهش نرخ مهاجرت و همچنین کمک به افزایش بازگشت به کشور و … را از جمله مجموعه‌های ارزشمند پارک علم و فناوری برای جامعه و کشور دانسته و بیان کرده است. : به همین دلیل بنای تفکرات و رفتار و همچنین برنامه‌های اجرایی در این مجموعه بر اساس اصول اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی شکل گرفته است.

دکتر اسدی با اشاره به یکی از برنامه‌های اساسی پارک علم و فناوری تهران، راه‌اندازی منطقه دانشگاه نوآوری تهران با هدف گسترش فضای بازیگران زیست‌بوم نوآوری و جلب مشارکت تمام کنشگران منطقه نوآوری تهران است. مدیران کرد: منطقه نوآوری تهران با شعار زندگی پایدار، سبز و هوشمند، از رعایت اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیر اجتماعی است که در خرداد سال جاری با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداری و. دانشگاه تهران افتتاح شد.

وی در ادامه توضیح داد: توجه به اعضای جامعه از جمله استعدادها، کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، سازمان‌های مختلف و… و همچنین بر موضوعاتی مانند بهره‌مندی از منابع انرژی پذیرنده انرژی، به حداقل ضایعات، مدیریت در سه اشاره می‌شود. بخش آب، انرژی و پسماند، بهره‌وری و استفاده از منابع برای حال عمومی و آتی شهر و کشور، امکان ایجاد خدمات هوشمند از جمله سلامت هوشمند، حمل و نقل هوشمند و تولید هوشمند و … در سیر تحول پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

بخوان  آینده مربیگری تنیس در دست فناوری هولوگرام

استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به توضیح برنامه دیگری از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و افزودن: برنامه حمایت از متخصصان ایرانی خارج از کشور از جمله برنامه های مبتنی بر اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی است که با حمایت از پارک علم و فناوری اجرا می شود. می‌شود و به استفاده از دانش تخصصی شبکه حرفه‌ای متخصصان و صاحبنظران ایرانی خارج از کشور به جامعه ایران اسلامی منتج می‌شود.

دکتر اسدی از پروژه راهبری راه اندازی و بهره برداری پردیس علم و فناوری شهیدچمران دانشگاه تهران توسط پارک علم و فناوری سخن گفت و بیان کرد: این پروژه از جمله فعالیت های پارک علم و فناوری است که با محوریت ایجاد دانشگاه کارآفرین و ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی در سال های ۱۴۰۱ انجام می شود. و ۱۴۰۲ توسط پارک علم و فناوری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، وی ادامه داد: پردیس علم و فناوری شهید چمران بستری برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت به شمار می رود و با ایجاد فرصت های متعدد به توسعه تفکر خلاق، کار تیمی، حل مسائل و… پرداخته و امید. در آینده شاهد حل مسائل شرکتهای فعال در منطقه اشتهارد و سراسر کشور به دست پرورشیافتگان این پردیس می باشیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تدوین و اجرای تمامی برنامه‌های حمایتی، خدمات و فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بیانیه رفتار اخلاقی و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیاممنبع