تصویر جدید هابل از سحابی معروف و زیبای شاه‌تخته

تلسکوپ فضایی هابل به تصویری جدید از سحابی شاه‌تخته ثبت کرده است که توسط همتای آن تلسکوپی جیمز وب، به شهرت رسیده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز، یکی از اولین تصاویر منتشر شده توسط وب، سحابی شاه‌تخته را نشان می‌دهد که ساختاری خاص از غبار و گاز دارد و در منطقه‌ای از کهکشان راه شیری به نام بازوی کمان قرار گرفته است. به تازگی ها نیز از سحابی شاه‌تخته تصویربرداری کرده و بخش کوچکی از این سحابی معروف را به تصویر کشیده است.

این سحابی با وسعت 300 سال نوری، بسیار وسیع است و مناطق مختلف از مناطق ستاره‌زا را در خود جای داده است.

تصویر هابل در مقایسه با تصویر وب که در طول مادون قرمز ثبت شده بود، بیشتر رنگ پاستلی دارد. در طول موج نور مرئی و وب در مادون قرمز کار می‌کنند اما از قابلیت‌های تصویربرداری فروسرخ خود برای مشاهده غبار صحابی و دیدن ساختار آن استفاده می‌کنند.

هابل پیش از این نیز از سحابی شاه‌تخته بازدید کرده و در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ از آن عکس گرفته شده است. هر تصویر بر روی ناحیه متفاوتی از سحابی تجربه داشت و طول موج‌های مختلف از نور مرئی گرفته شده تا مادون قرمز و ماوراء بنفش را گردهم می‌آورد تا ویژگی‌های مختلف سحابی را نشان دهد.

انتهای پیاممنبع

دانشمندان هابل توضیح می‌دهند: این یک سحابی گسیلی است، به این معنی که تابش شدید ستاره‌های آن گاز را یونیزه کرده و باعث درخشش آن می‌شود. این گاز به طور مستقیم و نازک در یک منطقه بزرگ پخش می شود. سحابی شاه‌تخته ناحیه‌ای پویا از آسمان است که همراه با مرگ ستاره‌ها، انفجارهای ستاره‌زا در آن رخ می‌دهد. شرایطی که ستارگان تشکیل می‌شوند و تابش فرابنفش تولید می‌کنند، بادهای ستاره‌ای ناشی از آن گاز و غبار اطراف را پراکنده می‌کنند و گاهی اوقات شنل‌های تیره‌ها و غبارآلودی تشکیل می‌دهند و گاهی نیز بخش‌هایی از گاز و غبار می‌شود که در آن ستاره‌ها می‌توانند قابل مشاهده باشند. هستند.

بخوان  زمین در ۵ سال آینده می‌پزد