تولید برق از هوا !

یافته‌های این مطالعه در مجله Nature منتشر شد.

برای سال‌های متمادی، دانشمندان می‌دانند که در مناطق فقیر از مواد مغذی زندگی می‌کنند، به‌عنوان منبع انرژی از جو به هیدروژن نفوذ می‌کنند. این در محیط‌های شدید مانند خاک‌های قطب جنوب، دهانه‌های آتشفشانی و در اعماق اقیانوس‌ها مشاهده می‌شود. با این حال، مکانیسم تعیین نفوذ آن‌ها به هیدروژن شناخته نشده بود.

نتایج همچنین دریافت می کنند که در شکل خالص شده آن، آنزیم بسیار پایدار است و می توان در شدید و همچنین زنده ماندن. آزمایشگاه‌ها معمولاً آنزیم‌ها را در زیر صفر درجه سانتیگراد (۲۰- درجه سانتیگراد) منجمد می‌کنند تا ثابت نگه دارند. محققان دریافتند که آنزیم Huc می‌تواند در دماهای بالای ۱۷۶ درجه سانتیگراد (۸۰ درجه سانتیگراد) نیز پایدار بماند و زمانی که هیدروژن در دسترس باشد، الکتریسیته تولید کند.

به گزارش گزارش و به نقل از آی ای، محققان دانشگاه موناش استرالیا آنزیمی جدید پیدا کرده اند که می توانند از اندکی هیدروژن موجود در هوا برای تولید انرژی استفاده کنند. این می‌تواند دستگاه‌هایی را توسعه دهد که به معنای واقعی کلمه می‌تواند برق را از هوای رقیق تولید کند.

انتهای پیاممنبع

منبع انرژی از انرژی پاک در حال ظهور است؛ چراکه استرالیایی در مطالعه اخیرشان از کشف آنزیم انرژی خبر دادند.

محققان مؤسسه اکتشاف زیست پزشکی دانشگاه موناش سپس برای بررسی بیشتر به یک باکتری معمول خاک، مایکوباکتریوم اسمگماتیس، روی آوردند و آنزیمی به نام Huc را تولید کردند که می‌توان گاز هیدروژن را به جریان الکتریکی تبدیل کرد.

این آنزیم را «باتری طبیعی» نامیده است که می‌تواند جریان الکتریکی پایداری را با استفاده از هیدروژن تولید کند. این به احتمال زیاد به توسعه دستگاه‌های کوچک با نیروی هوا می‌شود که برق تولید می‌کند.

بخوان  آزمایش خون برای تشخیص خواب‌های ایرانیان

در حالی که فناوری‌هایی مانند انرژی خورشیدی و بادی در حال افزایش هستند، آن‌ها با مسائل متناوب محدود می‌شوند – جایی که نمی‌توانند به طور مداوم یا بر اساس استفاده از برق تولید شوند. یک دستگاه تولید انرژی بر آنزیم می‌تواند دقیقاً مانند یک ژنراتور برق به دلخواه روشن شود و خاموش شود.

این کشف‌های بیشتر پیدا می‌کند، زیرا جهان به دنبال راه‌های نوآورانه‌ای برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به سمت منابع غیر کربنی انرژی است.

آن‌ها سپس از پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد ساختار و عملکرد آنزیم استفاده کردند. روش‌هایی مانند میکروسکوپ کریو الکترونی (cryo-EM) برای تعیین ساختار مولکولی آنزیم استفاده می‌شود.