خدمه ماموریت Crew-۵ اسپیس ایکس آماده پرواز هستند

به گزارش digitaltrends، فضانوردان ناسا نیکول مان و جاش کاسادا به همراه کویچی واکاتا از JAXA (آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن) و آنا کیکینا از آژانس فضایی روسیه(roscosmos) قرار است از مجتمع ۳۹A در فلوریدا به فضا پرتاب شوند. قابل ذکر است که کیکینا اولین فضانورد روسی خواهد بود که با فضاپیمای Crew Dragon اسپیس ایکس پرواز خواهند کرد. قبل از او هیچ فضانورد روسی نتوانسته بود از طریق فضاپیماهای قابل استفاده مجدد اسپیس ایکس به فضا برود.

خدمه ماموریت  Crew-5 اسپیس ایکس

این چهار فضانورد علاوه بر دستیابی و آشنایی به سیستم‌های ایستگاه فضایی، آموزش پیاده روی فضایی را نیز دیده اند تا بتوانند ایستگاه فضایی بین المللی حفظ کنند یا از تجهیزات فعلی این ایستگاه نگهداری کنند. دروس زبان روسی برای سه خدمه غیر روسی نیز بخشی از بسته آموزشی طراحی شده بود. فضاپیمای Crew اسپیس ایکس یک فضاپیمای قابل استفاده مجدد است و فضانوردان با Crew- ۵ به آزمایشگاه مداری می‌روند و سپس از طریق فضاپیما Crew-۳ به سفر خود ادامه می‌دهند و وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌شوند. آموزش ها و اقدامات اولیه مربوط به این ماموریت انجام شده است و در حال حاضر فضانوردان تنها منتظر تاریخ اعلام پرواز نهایی هستند.


ناسا تایید کرده است که خدمه یکی از ماموریت‌های این آژانس متشکل از چهار فضانورد هستند. این خدمه قرار است با فضاپیمای Crew Dragon اسپیس ایکس به فضا پرتاب شوند.

بیشتر بخوانید


 منبع