فضاپیمای باری روسیه راههای ایستگاه فضایی بین‌المللی شدفضاپیمای باری “پروگرس 82” متعلق به سازمان فضایی روسیه(روسکاسموس) بامداد امروز زمین را به ایستگاه فضایی بین‌المللی ترک کرد و بامداد جمعه به هدف نظر خود خواهد رسید.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، یک فضاپیمای حامل محموله روسیه در ایستگاه فضایی بین‌المللی است.

یک موشک سایوز در تاریخ ۲۵ اکتبر ساعت ۲۰:۲۰ به وقت منطقه زمانی شرقی(۰۳:۵۰ به وقت ایران) فضاپیمای باری بدون سرنشین “پروگرس ۸۲” را از پایگاه فضایی بایکونور روسیه در قزاقستان به سمت ایستگاه فضای بین المللی بین المللی(ISS) حمل می کند. کرد.

فضاپیمای “پروگرس 82” در این سفر نزدیک به تن غذا، سوخت و سایر لوازم را برای خدمه ماموریت ایستگاه فضایی بین‌المللی موسوم به “اکسپدیشن ۶۸” با خود حمل می‌کند.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این فضاپیما به مدت حدود دو روز ایستگاه فضایی بین‌المللی راقیب می‌کند و در نهایت، روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر ساعت ۲۲:۴۹ به وقت منطقه زمانی شرقی (جمعه ۰۶:۱۹ به وقت ایران) در کنار آن قرار دارد. پهلو می‌گیره.

می‌توان به، پهلوگیری و اتصال «پروگرس ۸۲» به ایستگاه فضای بین‌المللی را در سایت ناسا و اسپیس(Space.com) تماشا کرد. پوشش این برنامه از ساعت 22:15 به وقت منطقه زمانی شرقی(05:45 به وقت ایران) آغاز می شود.

«پروگرس» یکی از سه فضای رباتیکی است که در حال حاضر ماموریت‌های باری را به ایستگاه‌های بین‌المللی می‌دهد. دو فضاپیمای دیگر نیز فضاپیماهای آمریکایی هستند که شامل کپسول دراگون متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس و فضای سیگنوس است که شرکت نورثروپ گرومن را ساخته است.

فضاپیمای دراگون قابل استفاده مجدد است، اما پروگرس و سیگنوس سفینه‌های یکبار مصرفی هستند که ماموریت آنها به پایان می‌رسد، در جو زمین می‌سوزند.

به عنوان مثال به فضاپیمای «پروگرس ۸۰» در تاریخ ۲۳ اکتبر، ایستگاه فضایی بین‌المللی را ترک کرد و مدت کوتاهی پس از آن یک شیرجه مرگبار عمدی به جو زمین زد و سوخت.

با این حال هنوز یک فضاپیمای پروگرس دیگر در ایستگاه فضایی بین‌المللی باقی مانده است که «پروگرس ۸۱» نام دارد و در ماه ژوئن در ایستگاه فضایی بین‌المللی گرفته شده است.

در حالی که دو فضاپیما با قابلیت حمل سرنشین نیز در حال حاضر به ایستگاه فضایی بین‌المللی مرتبط هستند که یکی از آنها «سایوز» متعلق به روسیه است که در ماه سپتامبر متصل شد و دیگری کپسول «کرو دراگون» موسوم به اندورنس(Endurance) متعلق است. به شرکت اسپیس‌ایکس است که ماموریت “کرو-5″(Crew-5) این شرکت را برای ناسا انجام می‌دهد. اندورنس در تاریخ ۵ اکتبر بر فراز یک موشک «فالکون ۹» شرکت اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب شد و یک روز بعد از ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید.

انتهای پیاممنبع