میزبانی مدیریت شده در مقابل بدون مدیریت | TechRadar


میزبانی وب (در برگه جدید باز می شود) خدمات بخش مهمی از زیرساخت هر کسب و کار است. مهم نیست که در چه صنعتی هستید، میزبان وب مناسب می تواند به سایت شما کمک کند تا از رقبا متمایز شود و مشتریان را نسبت به خدماتی که در وب سایت خود ارائه می دهید اطمینان حاصل کند. با وجود گزینه های بسیار زیاد میزبانی این روزها، انتخاب میزبان مناسب می تواند بسیار دشوار باشد.

بدون خدمات میزبانی وب مناسب، کسب و کار آنلاین شما نمی تواند در این محیط جدید و سریع دوام بیاورد. دو نوع خدمات وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در نظر بگیرید. خدمات میزبانی مدیریت شده در مقابل مدیریت نشده. اما کدام یک برای شما بهتر عمل می کند؟

هاست مدیریت شده چیست؟منبع