ویدئو / نظریه تازه درباره نابودی حیات در مریخِ باستانی

ویدئو / نظریه تازه درباره نابودی حیات در مریخِ باستانی

مدل‌های جدید کامپیوتری نشان می‌دهد حیاتی که احتمالاً میلیاردها سال قبل در مریخ وجود داشته است، بر اثر آسیب جدی به اتمسفر و تغییر اقلیم از بین رفته است. مریخ امروزی بسیار سرد و خشک است، اما نشان می دهد که این سیاره روزگاری دارای رودخانه، دریاچه و حتی اقیانوس بوده است، به عبارت دیگر، شرایط محیطی مریخ باستان به گونه ای بوده است که می توان امکان بقای میکرو حیاتی را فراهم کرد. امروزه دانشگاه آمریکایی دریافته‌اند فعالیت میکروب‌های موجود در سطح سیاره سرخ، عاملی برای از بین رفتن اتمسفر این سیاره بوده است.منبع

بخوان  حس کردن دما در اندام مصنوعی برای اولین بار امکان پذیر شد