چرا NetSuite نگران تعقیب Salesforce یا هر رقیب دیگری نیستOracle NetSuite نگران تعقیب رهبران گروه در بازارهای فرعی مانند CRMGVP استراتژی این شرکت علیرغم سهم خود در این زمینه ها گفته است.

در گفتگو با TechRadar Pro در SuiteWorld 2022جیسون کوان به سوالاتی در مورد توانایی شرکت برای رقابت با Salesforce در بازار CRM و همچنین فروشندگان تک محصولی در سایر بخش‌های تحت پوشش پلتفرم آن پاسخ داد.منبع