چند «تیرکس» در مجموع ساکن زمین بوده اند؟

ایوا گریبلر (Eva Griebeler)، بوم‌شناس توسعه‌ی دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز در آلمان می‌گوید: مدل، زمان تولید مثل، امید به زندگی، نرخ ناخالص تولید مثل و ارزش باروری هر دایناسور در مدل قبلی محاسبه شده همگی به طرز قابل‌توجهی است. توجهی با درک فعلی ما از تی‌رکس بیولوژیکی و سایر ددانان در تضاد بود.

از این نظر که بیشتر به تخمین های قبلی بپردازیم، باید به آن اشاره کنیم که این تخمین در نوع خود بود و هنوز هم اطلاعات ارزش زیادی دارد. با این حال، این تحقیق جدید از مدل‌های به‌روز شده ارزیابی بقا و بلوغ تیرکس استفاده شده است.

بالغ بر 1.7 میلیارد بی شک رقم بزرگی است، اما حدود 800 میلیون مورد کمتر از تخمینی است که در یک مطالعه در سال 2021 زده شده است. آخرین تحلیل و تحلیل انجام شده بر اساس به‌روزترین اطلاعاتی است که ما در مورد رشد و تولید مثل دایناسورها در دست داریم و به نظر می‌رسد دقیق‌تر باشد.

انتهای پیاممنبع

علاوه بر این برای رسیدن به عدد 1.7 میلیاردی، این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که درصد کمی از بقایای تی‌رکس‌ها پیدا می‌شود. چرا که این درصد بسیار پایین است و باقی استخوانها کجا هستند، سوالی است که در مطالعات آینده باید به آن پاسخ داد.

گریبلر می‌گوید که مدل او که بر طول عمر، سن بلوغ جنسی و تعداد فرزندان سالانه دارد، می‌تواند به جمعیت سایر گونه‌های منقرض شده نیز کمک کند.

برای پی بردن به این آمار، اعداد و ارقام زیادی لازم بود. همه چیز از حدود طول عمر این دایناسورها تا بلوغ جنسیت این جانوران و تعداد عددهای تی‌رکسی که زنده مانده‌اند، باید در نظر گرفته شود تا به یک آمار درست برسیم برسد.

بخوان  جدیدترین تصویر از موتورهای موشک "فالکون هوی"

تعداد کل دایسورهای تی‌رکسی.

این تحقیق در مجله «پالئونتولوژی» منتشر شده است.

به بیان ساده، محاسبات جدید نشان دهنده نرخ بقای کمتر تولید و در مجموع کاهش مثل و تخمین است. ما بر اساس مطالعات دقیق فسیلی و مقایسه با گونه‌های امروزی که فکر می‌کنند ویژگی‌های خاصی از دایناسورها را حفظ کرده‌اند، داده‌های بسیار مناسبی در مورد این عوامل به دست آورده‌اند.

گریبلر مدل خود را با داده‌های مربوط به 23 گونه مختلف در میان خزندگان، پرندگان و پستانداران آزمایش کردند و متوجه شدند که تعداد جمعیت را در مقایسه با مدل قبلی به خوبی پیش‌بینی می‌کند. این نشان می‌دهد که این مدل‌سازی می‌تواند در مورد تی‌رکس‌ها هم به خوبی کار کند.

خبر خوب این است که چارلز مارشال، دیرینه‌شناس دانشگاه کالیفرنیا برکلی و یکی از نویسندگان تخمینی است که در سال ۲۰۲۱ این تحقیقات جدید را تایید کرد: او به لایوساینس گفته است که آخرین آمار به دست آمده «واقع بینانه‌تر» است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس آلرتتیرانوسوروس رکس(Tyrannosaurus rex) یک خانواده سلطنتی از دایناسورها است، یک نماد و قابل شناسایی است که طبق مطالعه‌های جدید، 1.7 میلیارد مورد این جانوران پیش از تصادف ناگوار یک سیارک با زمین در سیاره‌های ما پرسه می‌زند.