Adobe آماده پذیرش هنرهای سهامی تولید شده توسط هوش مصنوعی شما است

وقتی صحبت از حقوق تصویر می شود، برخی از سیستم عامل ها، مانند Getty Images (در برگه جدید باز می شود)، تصاویر هوش مصنوعی را به دلیل مشکلات احتمالی حق نسخه برداری ممنوع کرده اند. از سوی دیگر، ادوبی در حال انجام این کار است. به نظر می‌رسد که از کاربران خواسته می‌شود در هنگام صدور مجوز محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، خود را با شرایط و ضوابط ابزار هوش مصنوعی آشنا کنند. اگر توسعه‌دهندگان ابزار نمی‌خواهند که افراد برای استفاده تجاری مجوز ایجاد کنند، نمی‌توانید آنها را ارسال کنید. به گفته ادوبی، حق امتیازهای به دست آمده از تصاویر هوش مصنوعی تولید شده مانند سایر محتوای سهام است.

در حال بررسی اطلاعیه (در برگه جدید باز می شود)، به نظر می رسد ادوبی این حرکت را بهترین رویکرد میانه میداند. این شرکت درک می کند که مردم در مورد هنر تولید شده توسط هوش مصنوعی نگرانی هایی دارند، اما تشخیص می دهد که فناوری بدون توجه به هرگونه نگرانی اخلاقی مورد استفاده قرار می گیرد. ادوبی انتظار دارد که مشارکت کنندگان از هوش مصنوعی به عنوان راهی برای «تنوع پرتفوی خود، گسترش خلاقیت و افزایش پتانسیل درآمد خود» استفاده کنند. همراه با پذیرش، Adobe در حال به روز رسانی آن است دستورالعمل های مشارکت کنندگان سهام (در برگه جدید باز می شود) حول محور باور اصلی ارائه شفافیت کامل برای خریداران آینده هنر هوش مصنوعی.

قوانین جدید ادوبی