iDrive HDD را برای SSD در سرویس ارتقاء عمده فروشی به ذخیره سازی اشیاء تخلیه می کندمتخصص ذخیره سازی ابری iDrive خود را تغییر داده است S3 بستر ذخیره سازی اشیاء سازگار، iDrive e2 (در برگه جدید باز می شود)، به SSD درجه سازمانی در تلاش برای متمایز کردن خود از رقبای خود (Backblaze، وسابی) در بازار شلوغ پلتفرم های ذخیره سازی اشیاء سازگار با S3 (ما بررسی کردیم e2 در سال 2022).

SSD نه تنها عملکرد را بهبود می بخشد بلکه قابلیت اطمینان را نیز بهبود می بخشد (هیچ قسمت متحرکی وجود ندارد) و امکان مقیاس پذیری بیشتری را فراهم می کند. از سوی دیگر، آنها بسیار گران تر از HDD و این اطمینان بخش است که، به عنوان یک شرکت خصوصی، iDrive توانسته است منبع، راه اندازی و مدیریت هزاران ترابایت فضای ذخیره سازی SSD سازمانی را بدون افزایش هزینه ها تامین کند.منبع