اکنون یک نوع کاملاً جدید از جلسات تیم های مایکروسافت وجود دارد که باید از آن اجتناب کنیدتیم های مایکروسافت در شرف دریافت به‌روزرسانی است که یک مورد استفاده کاملاً جدید برای آن ایجاد می‌کند همکاری و کنفرانس ویدیویی سکو.

همانطور که در توضیح داده شده است آخرین اضافه شده (در برگه جدید باز می شود) طبق نقشه راه رسمی، تیم های مایکروسافت به زودی از نوع جدیدی از جلسه به نام “قرارهای مجازی” پشتیبانی می کند. ایده این است که به کسب و کارهای B2C یک راه ساده برای برنامه ریزی مشاوره با مشتریان خود ارائه دهیم.منبع